Zaak 2020/005/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de opleiding Commerciƫle Economie heeft appellant wegens fraude uitgesloten van deelname aan de herkansing van de onderwijseenheid Stage jaar 3.

Het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak.