Zaak 2020/006

Bestreden beslissing:

De directeur van de Dienst Informatievoorziening en Control heeft appellant wegens het niet voldoen aan de toelatingseisen gewegerd in te schrijven voor de opleiding International Business & Supply Chain Management in het studiejaar 2019-2020.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak.