Zaak 2020/008/CBE

Bestreden beslissing:

De directeur van de Rotterdam Business School heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak.