Zaak 2020/018/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Built Environment.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 13 juli 2020