Zaak 2020/019

Bestreden beslissing:

De directeur van de Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control heeft de inschrijving van appellante geweigerd wegens het niet tijdig voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.

Het cvbn van de Hogeschool Rotterdam heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak