Zaak 2020/020

Bestreden beslissing:

Het college van bestuur heeft appellant geschorst van deelname aan de masteropleiding Tandheelkunde en hem de toegang tot de terreinen, gebouwen en voorzieningen van de universiteit ontzegd gedurende de periode 30-8-19 tot 1-3-2020.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard en niet de gevraagde dwangsom wegens niet tijdig beslissen vastgesteld.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag:4 juni 2020