Zaak 2020/033/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft het hertentamen Financial Accounting Research wegens fraude ongeldig verklaard.

Het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.