Zaak 2020/034

Bestreden beslissing:

Wegens het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting is de inschrijving voor de bacheloropleiding Informatiekunde per 1-9-2019 geweigerd.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.