Zaak 2020/035

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op een verzoek om een tegemoetkoming op grond van het profileringsfonds.

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het College.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 24 juli 2020