Zaak 2020/037/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek om de geldigheidsduur van twee co-schappen te verlengen.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep tegen de afwijzing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 4 juni 2020