Zaak 2020/038/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het stageverslag van appellante met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.