Zaak 2020/046/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Industrial Engineering and Management heeft het tentamens wegens plagiaat met een 1 beoordeeld en een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het administratief beroep tegen de sanctie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft appellantberoep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 8 juli 2020