Zaak 2020/048/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het tentamen Inleiding bestuursrecht met het cijfer 6 beoordeeld.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.