Zaak 2020/049/CBE

Bestreden beslissing:

In verband met een vermoeden van fraude heeft de examencommissie bepaald dat appellante de afstudeerscriptie dient te verdedigen ten overstaan van twee onafhankelijke deskundigen.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 8 juli 2020