Zaak 2020/052

Bestreden beslissing:

Op het verzoek tot uitbetaling van een tegemoetkoming i.v.m. 12 maanden bestuurswerkzaamheden voor een studentenvereniging is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft het bezwaar van appellante tegen die weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.