Zaak 2020/056/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie College of Humanities heeft appellante niet toegelaten tot de scriptiewerkgroep 2019-2020.

Op het verzoek om appellante in afwachting van een beslissing op het administratief beroep toe te laten is gehonoreerd.  Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard n.a.v. het verzoek van appellante om een voorlopige voorziening beslist dat zij voorlopig toegelaten werd tot het onderwijs. Het verzoek is vervolgens ingetrokken onder handhaving van het verzoek om een proceskostenvergoeding. Het CBE heeft afwijzend beslist op het verzoek om vergoeding van de proceskosten.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.