Zaak 2020/067.1

Verzoek voorlopige voorziening:

verzoekster vraagt naast een versnelde behandeling om een voorlopige voorziening.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 26 juni 2020