Zaak 2020/068

Bestreden beslissing: 

Het college van bestuur van de EUR heeft appellant de toegang tot de gebouwen en terreinen definitief ontzegd en de inschrijving per 1 maart  2020 beëindigd.

Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissingen wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld bij het College.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.