Zaak 2020/072.5

Bestreden beslissing:

Aan appellant is rangnummer 165 toegekend.

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het bezwaar van appellant voor wat betreft het rangnummer ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 13 juli 2020