Zaak 2020/073/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft een toets ongeldig verklaard.

Omdat in het kader van een poging tot een minnelijke schikking alsnog een cijfer is vastgesteld heeft het CBE van de Hogeschool van Amsterdam het administratief beroep niet behandeld.

Tegen het uitblijven van de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.