Zaak 2020/075

Bestreden beslissing:

De toelatingscommissie van de Graduate School of Law heeft afwijzend beslist op het verzoek tot toelating tot de schakelzone recht.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het College ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.