Zaak 2020/098.5

Bestreden beslissing:

Ten behoeve van toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde is aan appellante het rangnummer 496 toegekend.

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het College ingesteld.

Uitspraak CBHO: Ongegrond

Zittingsdag: 28 augustus 2020