Zaak 2020/146

Bestreden beslissing: 

Op het verzoek om restitutie van het collegegeld over de maand  januari  2020 is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen die weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.