Zaak 2020/147/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie heeft wegens fraude tijdens een online tentamen appellante een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.