Zaak 2020/163.1

Verzoek voorlopige voorziening:

Op het verzoek tot inschrijving is afwijzend beslist.

Tegen de weigering is bezwaar gemaakt bij het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

Verzoekster vraag om in afwachting van de beslissing op bezwaar te worden toegelaten tot het onderwijs en de tentamens van de opleiding Built Environment.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 16 november 2020