Zaak 2020/196/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie TISEM heeft bepaald dat het tentamen research Skills niet wordt beoordeeld omdat appellante te laat aan het tentamen is begonnen.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.