Zaak 2020/198/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Erasmus Law School heeft afwijzend beslist op het verzoek om een extra mondelinge herkansing van het vak Internationaal en Europees Belastingrecht.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.