Zaak 2020/199/CBE

Bestreden beslissing:

Appellante heeft verzocht om, na een onderbreking wegens persoonlijke omstandigheden,  het honoursprogramma te mogen vervolgen. De examencommissie heeft afwijzend op het verzoek beslist.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.