CBHO 2021/023/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om het predicaat ‘cum laude’ toe te kennen voor het propedeuse-examen Rechtsgeleerdheid.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.