CBHO 2021/025.5

Bestreden beslissing:

Namens het instellingsbestuur heeft de directeur van het Instituut voor Arbeid & Organisatieis afwijzend beslist op het verzoek tot inschrijving voor de opleiding Data Driven Business.

Het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om versnelde behandeling.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.