CBHO 2021/026/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator(en) van de opleiding Communicatie hebben drie onderwijseenheden met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep tegen de beoordelingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.