CBHO 2021/034

Bestreden beslissing:

De examinator heeft appellante toegang tot de groep ten behoeve van de module Kritische Blik ontzegd.

Het college van bestuur van de Hogeschool Leiden heeft het bezwaar van appellante niet-ontvankelijk  verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 19 juli 2021