CBHO 2021/036/CBE

Bestreden beslissing:

Het CvB van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft afwijzend beslist op het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging.

Appellant verzoekt het CBHO € 25.000,-- schadevergoeding toe te kennen

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.