CBHO 2021/038/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft appellant wegens het plegen van plagiaat een sanctie opgelegd. Het cbe heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 17 mei 2021