CBHO 2021/039/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens de decaan/instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.