CBHO 2021/041/CBE

Bestreden beslissing:

De directeur van het domein Onderwijs en Innovatie heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrek voor de opleiding Leraar Basisonderwijs Duaal.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.