CBHO 2021/047/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het onderdeel functioneren van de managementstage met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: woensdag 9 juni 2021