CBHO 2021/048/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie heeft wegens (herhaalde) fraude appellant bij wijze van sanctie uitgesloten van de reguliere herkansing van het tentamen Klassieke Mechanica.
Het CBE van de Technische Universiteit Delft heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: woensdag 9 juni 2021 

Zittingsdag: donderdag 1 juli 2021