CBHO 2021/049/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft wegens fraude het digitale tentamen Goederenrecht ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van een herkansing tot 1-1-2022.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 21 juni 2021