Zaak CBHO 2021/050

Bestreden beslissing:

In verband met het niet voldoen aan de doorstroomnorm krijgt appellant geen toegang tot het onderwijs en tentamens van het derde studiejaar.

Het CvB van de Hogeschool Leiden heeft het beroep/de klacht van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing  van het college van bestuur  heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Geen uitspraak: 

Het beroep is ingetrokken.