CBHO 2021/053/CBE

Bestreden beslissing:  

De Commissie Bijzondere Toelatingen heeft afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de bacheloropleiding Social Work op basis van een door haar afgelegde capaciteitentest. 

Het college van beroep voor de examens heeft het daartegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 21 juni 2021