CBHO 2021/055/CBE

Bestreden beslissing: 

De bsa-commissie heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: Woensdag 14 juli 2021