CBHO 2021/056/CBE

Besteden beslissing: 

De examencommissie heeft het (thuis-)tentamen Philosohy of Science wegens fraude ongeldig verklaard. 

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.