CBHO 2021/059/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft het tentamen Organization Theory wegens fraude ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van tentamens gedurende de rest van het studiejaar.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdag: 30 juli 2021