CBHO 2021/060.5/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft geweigerd het iudicium cum laude toe te kennen omdat het gemiddelde cijfer lager is dan 8.25.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep gegrond verklaard en afwijzend beslist op het verzoek om vergoeding van proceskosten.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om versnelde behandeling.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdatum: donderdag 1 juli 2021.