CBHO 2021/061.5/CBE

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om toelating tot de masteropleiding Comparative Literary Studies is afwijzend beslist.
Het CBE van de Universiteit Utrecht heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspaak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag: maandag 19 juli 2021