CBHO 2021/064/CBE

Bestreden beslissing:

De thesis van appellant is door de examinatoren beoordeeld met een 7.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.