CBHO 2021/066

Bestreden beslissing:

Appellant is een bnsa voor de opleiding Bouwkunde gegeven en verzoeken van appellant om uitstel van een BNSA zijn afgewezen. 
Het CBE van de Technische Universiteit Delft heeft het hiertegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. Verder heeft hij om schadevergoeding verzocht.

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag: 8 september 2021