CBHO 2021/070.5

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de bacheloropleiding Ancient Studies.
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant tegen de afwijzing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.