CBHO 2021/071

Bestreden beslissing: 

Het CvB heeft de inschrijving van appellant voor de opleiding Tandheelkunde met toepassing van artikel 7.42a beëindigd.
Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard. Tevens is een dwangsom wegens niet tijdig beslissen toegekend.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.